Luo tili

Nettiville.fi (Ville Eerikäinen Oy) Blogi palvelun palvelu- ja käyttöehdot

1. Palveluehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Nettiville.fi (Ville Eerikäinen Oy), myöhemmin palvelu, tarjoamiin online palveluihin, kuten artikkeleiden julkaisualusta ja muut vastaavat palvelut, joissa asiakas, myömmenin käyttäjä voi julkaista omaa sisältöään. 

2. Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan palveluntarjojan palvelua kulloinkin kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. 

Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansilleosapuolille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti. 

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua: roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen; palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen ilman oikeutta; otsikoiden väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavoilla, joilla peitellään palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperää; muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavaan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston julkaisemisen ja välittämisen; tuotteiden tai palveluiden oikeudettoman mainostamisen; muiden käyttäjien henkiltietojen keräämisen tai tallentamisen ilman kyseisten käyttäjien lupaa; tai lainvastaisiin toimiin. 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää palveluun pääsy tai perua käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että käyttäjän julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön. 

Lähettämällä materiaalia Palveluntarjoajan palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että: käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen aineiston lähettämistä aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi; lähetetty materiaali ei ole laitonta, loukkaavaa uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa aineisto palveluntarjoajalle, ja että palveluntarjoaja voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita; ja käyttäjä ei esitä
lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaateita palveluntarjoajaa kohtaan ja käyttäjä sitoutuu vastaamaan palveluntarjoajalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen aineiston perusteella Palveluntarjoajaa tai sen edustajia kohtaan. 

3. Käyttäjän antamat henkilötiedot ja aineistot

Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat tiedot. Käyttäjän ei tule välittää palveluntarjoajalle mitään luottamuksellisia tietoja palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden palveluntarjoajalle palvelun kautta välittämiä tietoja tai aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta käyttäjän palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa (esim. Artikkelit, keskusteluryhmät, kommentit).

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa palvelusta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan. Käyttäjä hyväksyy, että hänen palvelun kautta antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä Nettiville.fi (Ville Eerikäinen Oy) rekisteri- ja tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluissa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeistä ja muista tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä saa lisätietoa osoitteesta https://www.nettiville.fi/nettiville-fi/. Käyttäjä myöntää palveluntarjoajalle oikeuden korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville aineistoa, jonka käyttäjä on tuonut palvelussa palveluntarjoajan ja/tai muiden käyttäjien saataville. 

4. Blogipalvelu ja keskustelut

Käyttäjät voivat osallistua palveluntarjoajan sisällöntuotantoon omilla kirjoituksillaan blogipalvelussa ja blogien keskustelu osiossa. 

Pornografinen sisältö, alkoholin ja rahapelien mainostaminen sekä muu lain vastainen sisältö ovat keskustelupalstoillamme ja blogipalveluissamme kiellettyjä. 

Käyttäjä vastaa kaikesta julkaisemastaan sisällöstä sisältäen mm. tekstin, kuvat, videot, musiikki ja muu äänimateriaali sekä linkit. Käyttäjä huolehtii siitä, että hänellä on julkaisemansa materiaalin tekijän- ja muut oikeudet tai lupa aineiston käyttöön ja luovuttamiseen näissä ehdoissa mainitulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että palvelussa hänen itsensä julkaisema kirjoitus ei ole lain tai hyvien tapojen, eikä palveluntarjoajan asettamien keskusteluohjeiden ja -sääntöjen vastainen tai sisällöltään ketään millään tavalla loukkaava tai herjaava. 

Blogipalveluun keskustelun perustaneen käyttäjän velvollisuutena on ylläpitää ja hallinnoida blogia ja sen aiheesta synnyttämää kirjoittelua. Mikäli blogipalvelun keskustelua hallinnoiva käyttäjä havaitsee blogissaan toisen käyttäjän sääntöjen vastaisen kommentin, käyttäjä on velvollinen piilottamaan tai
ilmoittamaan palveluntarjojalle kyseisen kommentin blogipalvelusta ylläpidon tarkastettavaksi. 

Käyttäjä vastaa kolmansille osapuolille aiheuttamistaan vahingoista, jotka aiheutuvat mm. tekijänoikeuksien loukkaamisesta sekä laittoman tai hyvän tavan vastaisen materiaalin julkaisemisesta. Mikäli palveluntarjoaja joutuu korvausvelvolliseksi käyttäjän toimittamaan sisältöön liittyen, käyttäjä sitoutuu korvaamaan palveluntarjoajalle aiheutuneet vahingot täysimääräisesti. 

Palveluntarjoaja valvoo kirjoittelua sekä uutis-, keskustelupalsta että blogikeskustelussa. Palveluntarjoajalla on aina oikeus harkintansa mukaan olla julkaisematta tai poistaa kokonaan tai osittain käyttäjän lähettämä kirjoitus ja/tai kuvat mistä tahansa palveluntarjoajan palvelusta. 

Palveluntarjoajalla on oikeus asettaa käyttöehtoja rikkovalle käyttäjälle kirjoituskielto. Harkintavalta kirjoituskiellon asettamisesta tai sen pituudesta on yksin palveluntarjoajalla. Muilla käyttäjillä on oikeus ilmoittaa palvelussa sopimattomaksi katsomastaan kirjoituksesta palveluntarjoajalle. Ilmoittaminen tapahtuu kussakin palvelussa erikseen osoitetulla viestintäkanavalla. 

Palveluntarjoaja saa taloudelliset tekijänoikeudet keskusteluissa ja blogipalvelussa olevaan aineistoon. Oikeudet sisältävät yksinoikeuden siirtyvään aineistoon, mukaan lukien edelleen luovutus- ja muunteluoikeuden. Aineisto voidaan tallentaa manuaaliseen tai digitaaliseen arkistoon, josta se voidaan edelleen luovuttaa palvelutarjoajan haluamalla tavalla. Blogissa ja keskusteluissa olevaan aineistoon liittyvät moraaliset oikeudet säilyvät kirjoittajalla. 

5. Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat palvelun rakennetta merkittävästi. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen palveluun

6. Palveluntarjoajan oikeudet muutoksiin ja muokkausiin

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa palvelun osia, korjata palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia palveluun, aineistoon ja palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä palvelun osia, palvelun toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai palvelun osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa palvelusta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa. Palvelun käyttäminen käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. 

7. Palveluntarjoajan vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. 

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. 

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa olevien artikkeleiden, blogien, mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä. Palveluntarjoaja ei takaa aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. 

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita palvelun suojauksesta. Palveluntarjoaja ei voi taata palvelun kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei tämä palvelu tai sen kautta lähetetty aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei palveluntarjoaja
ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta tai tiedoista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. 

8. Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin Internet-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Palveluntarjoaja kehottaa käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn Internet-sivuston omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. 

9. Ulkoiset linkit palveluun

Linkitys tähän palveluun on hyväksytettävä palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset: linkkiä käytettäessä linkitetty palvelu tai sen alasivu avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen; linkin ulkoasu, sijoitus ja muut
ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät palveluntarjoajan toimintaan tai olisivat palveluntarjoajan sponsoroimia; linkitys ei vaikuta haitallisesti palveluntarjoajan maineeseen ja tavaramerkkeihin. 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa palveluntarjoajanmainetta. 

10. Sovellettava lainsäädäntö ja riita tilanteet

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuunottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Nettiville.fi (Ville Eerikäinen Oy) kotikunnan käräjäoikeudessa. 

11. Yhteydenotot palveluntarjoajaan

Kaikki Palveluihin liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta aineistosta tulee lähettää osoitteeseen: Kirversmiehenkatu 19 a 2 05800 Hyvinkää tai ville(at)nettiville.fi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)

Rekisteri- ja tietosuojaselosteen löydät täältä ->

Kirjaudu sisään
logo nettiville nettisivut ja verkkokaupat

Käytämme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. Lue lisää evästeistä.